PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2012-2017

 

World Bank

“Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”

IP: Ada Ferrer

2016-2017


La Fundació ha participat en aquest projecte del Banc Mundial dirigit per Ferrer-i-Carbonell, en dues accions. En primer lloc, aconsellant l'equip del Banc Mundial per a Europa i Àsia Central (ECACE) en l’elaboració de l’informe Towards a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia, especialment en el capítol 4 “Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”. L'informe analitza el contracte social (estat del benestar) que existeix actualment a Europa i té com a objectiu estudiar-ne la seva estabilitat davant les tensions socials actuals. En el capítol 4, l'informe analitza i utilitza mesures subjectives i examina empíricament la bretxa existent entre la desigualtat mesurada objectivament, les percepcions que tenen els individus d'aquesta desigualtat, i la seva relació amb les preferències individuals per a la distribució dels ingressos i recursos. En segon lloc, s’ha produit un document de treball que contribuirà a la literatura examinant empíricament com les persones formen les seves percepcions sobre el nivell actual de desigualtat per després incorporar aquestes percepcions als models existents de demanda de redistribució.


Ajut Fundació BBVA 2016 a Investigadors i Creadors Culturals

“Previsions polítiques utilitzant textos de diaris”.

IP: Hannes Mueller

2016-2017


La idea clau del projecte és utilitzar els canvis en la forma en la qual els periodistes escriuen sobre un país per predir l'esclat de guerres civils i conflictes armats un any abans que es produeixin. Per a això s’ha utilitzat un nou mètode per resumir de forma automàtica el text dels diaris i s’ha aplicat aquesta tècnica a una nova font de notícies, el BBC Monitor, que pot proporcionar-nos més de 3 milions d'articles de diari. Els resultats d'aquest projecte s’han presentat en dos Workshops, el 15 i 16 de maig i el 18 de desembre de 2017 i en breu es presentarà en un document de treball.


Presentació del projecte