PROJECTES EN CURS

 

Revenue Mobilization and State Fragility

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte és una col·laboració entre la Fundació d'Economia Analítica (FEA) i el Prof. Timothy Besley (LSE) com a part d'una iniciativa dirigida pel Fons Monetari Internacional (FMI) sobre "Política macroeconòmica en estats fràgils". El projecte destaca el paper de la capacitat de l'estat com a factor i símptoma d'estabilitat. Proposa la idea que la construcció de la capacitat de l'estat es basa fonamentalment en el compliment voluntari. Per tant, la creació de capacitat ha d'incloure elements que generen legitimitat institucional i mecanismes d'aplicació que no obstaculitzin el compliment voluntari. Aquest projecte produirà un document de recerca que es convertirà en un capítol en un  volum que recull les aportacions a una conferencia.


Universal Rights Group (URG)

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte està finançat per Universal Rights Groups (URG) de Ginebra.
L'URG és un think tank independent dedicat exclusivament a analitzar i enfortir la política global de drets humans. El projecte dirigit per Hannes Mueller utilitza una metodologia desenvolupada per al Banc Mundial i el model desenvolupat per Mueller i Rauh (2018, APSR) per obtenir estimacions de referència dels costos de prevenció de violacions de drets humans. La idea és produir una mesura objectiva de la interdependencia entre “falsos positius” (avisos d'esdeveniments que mai van passar) i violacions dels drets humans que es produeixen sense intentar prevenir-los. Els resultats d'aquest projecte es faran servir com a anàlisi de fons a l'informe del Universal Rights Group.