La Fundació d’Economia Analítica (FEA) és una fundació privada fundada el 1990 amb un capital fundacional donat per l'empresa elèctrica FECSA, amb l'objectiu estatutari d'estimular la recerca d'excel·lència a l'Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE). Té la seva seu legal en el mateix institut i està íntimament lligada a ell, sent els investigadors del IAE els qui dirigeixen els projectes que gestiona. El president i vicepresident del CSIC formen part del seu Patronat i el director i vicedirector de l’IAE porten la direcció i coordinació de l’actividad de la Fundació, sempre sota la supervisió del Patronat. També forma part del Patronat, des de la seva creació, la Generalitat de Catalunya, així com d’altres patrons a títol personal.

 

La Fundació té com a missió el proporcionar, quan sigui indispensable, la flexibilitat de gestió dels recursos econòmics que permeti l'adequat desenvolupament dels projectes de recerca que obtenen finançament extern. La FEA té una llarga experiència en la gestió d'ajuts a la recerca, convenis i contractes de prestigi obtinguts pels investigadors del IAE-CSIC. Per exemple, s'han gestionat projectes de recerca amb AXA, Universitat d'Amsterdam, STICERD (UK) i convenis i contractes de recerca amb World Bank, Banque de France, AXA Research Fund, Fundació BBVA, BBVA Research, SEPI, Fundació Areces, Banc de Sabadell, etc.

 

La Fundació no és una fundació patrimonial, ni disposa d'instruments de finançament autònom ni rep el suport econòmic del seu patronat; tampoc compta amb un pressupost suportat per l'Administració pública ni per cap institució matriu, pública o privada.

Entitats relacionades amb FEA