PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2023-2024

 

Previsió de conflictes: avaluació de les opcions d'intervenció per a Nigèria

IP: Hannes Mueller

FCDO-UK Government

2022-2023


Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un marc d'avaluació de polítiques per a la prevenció i intervenció de conflictes en el cas de Nigèria en tres passos:

  1. basant-nos en el context nacional desenvolupat per al FCDO, proporcionarem estimacions dinàmiques dels costos (en termes de víctimes mortals, violència sexual, desplaçaments i costos econòmics per a Nigèria i costos comercials, costos d’AOD i costos de manteniment de la pau per a la comunitat de donants i el Regne Unit)
  2. simular com els diferents paquets d'intervenció poden ajudar a Nigèria a estabilitzar-se i estimar la seva probabilitat global d'èxit i els seus beneficis i costos
  3. desenvolupar una versió subnacional del nostre marc utilitzant estimacions de risc subnacional, estimacions de costos i un model subnacional d'intervencions polítiques
  4. simular l'aplicació de les intervencions a nivell subnacional, és a dir, en sectors i regions específiques del país

El projecte es beneficiarà del treball previ per al FCDO, que s'ampliarà en dimensions fonamentals. Ho desenvoluparem en col·laboració amb l'oficina del FCDO a Nigèria per a arribar a una solució a mesura que apunti una sortida als conflictes armats.

Desenvolupament d’un model i un indicador per a mesurar el benestar percebut de la població

IP: Ada Ferrer

GGAP-Generalitat de Catalunya

2023


Un equip de treball de la FEA liderat per Ada Ferrer-i-Carbonell col·laborarà amb la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament d’un nou indicador de país que valori el grau de benestar de les persones a Catalunya.  L’equip de treball de la FEA analitzarà les dades de l’enquesta de benestar dels catalans per desenvolupar un model estadístic a partir de les dades d'aquesta enquesta. Amb aquest projecte es vol avaluar el benestar percebut de les persones a Catalunya.

AXA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

2021-2023


Ursulla Mello ha estat guardonada amb una beca postdoctoral AXA per a un periode de dos anys, per tal de donar suport al seu projecte "Polítiques públiques per fer front a la desigualtat" a la Fundació d’Economia Analítica i l’IAE-CSIC. Durante la beca se estudiarà com la política governamental pot reduir la desigualtat en l'accés a l'educació superior. La beca AXA és un esquema de finançament que té com a objectiu donar suport a joves investigadors prometedors en un tema prioritari en línia amb AXA i la Societat. Aquest suport ha de ser transformador per a la investigadora i l’avenç del seu camp de recerca. En el marc del projecte s'han publicat els següents treballs:

-Affirmative action and the choice of schools.

-Affirmative action and demand for schooling: evidence from nationwide policies


Més informacióó sobre el projecte a https://www.axa-research.org/en/project/ursula-mattioli-mello

Desenvolupament d'indicadors de risc econòmic, polític i sobre la política econòmica, amb una perspectiva global, a partir d'anàlisi textual, mitjançant l'ús de tècniques de "machine learning"

IP: Hannes Mueller

Banco de España

2020-2023


Els riscos polítics són un problema clau per als països en desenvolupament i recentment també han afectat els països d'Europa indirectament a través de la migració forçada i directament a través de desafiaments polítics en el seu ordre polític. Això ha desencadenat diverses iniciatives en la comunitat internacional de donants que apunten a reduir la fragilitat dels estats. La crisi de Covid-19 està destinada a reforçar aquests problemes a mitjà termini. En les ciències socials, la recerca sobre la fragilitat ha rebut molta atenció durant molt de temps i, més recentment, el tema també ha estat abordat per investigadors externs a les ciències socials i, específicament, en l'aprenentatge automàtic


Aquest projecte té tres objectius:


1.- Usar les eines desenvolupades per Mueller i Rauh (2018, 2019) basades en el text de milions d'articles de periòdics que s'actualitzen constantment per a generar previsions mensuals sobre risc polític per al Banc d'Espanya així com per altres actors públics i investigadors interessats.

2.- Adaptar aquest indicador a les necessitats del Banc d'Espanya per a desenvolupar i proporcionar previsions addicionals de riscos polítics i econòmics.

3.- Avaluar la capacitat d'aquesta eina per a generar prediccions eficaces en temps real (fora de mostra).


En relació a aquest projecte s'ha creat la  pàgina web https://conflictforecast.org/, amb l'objectiu d'ajudar als esforços preventius i fer que el mètode sigui accessible per a un públic més ampli a través d'eines de visualització de dades d'avantguarda, així com posar els pronòstics a la disposició de professionals i equips de recerca de tot el món. Així mateix s’ha presentat el document de treball “Conflict, social unrest and policy uncertainty measures are useful for macroeconomic forecasting” on generem mesures mensuals de “inestabilitat institucional” per a Brasil, Colombià i Mèxic i les utilitzem per predir el PIB trimestral utilitzant els mètodes estàndards de macroeconomia. Els resultats indiquen clarament que la mesura d’inestabilitat institucional utilitzada és molt útil per fer prediccions.

PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2021-2022

 

El cost del conflicte civil en països d'ingressos baixos y mitjans.

IP: Hannes Mueller

Open Philanthropy

2022


El projecte constarà d’una revisió de la literatura així com de recerca nova que ens permetrà produir un marc comú per a la literatura. L'èmfasi es posarà en recopilar les estimacions destacades sobre l’impacte de les guerres civils en termes de (a) els costos per al creixement (b) els costos en termes de vides perdudes (o AVAD generats), així com (c) possibles estimacions de refugiats/desplaçats interns generats pel conflicte.


Aquesta recerca ha estat finançada per Open Philanthropy, una entitat sense ànim de lucre organitzada i operada exclusivament amb el propòsit de promoure el benestar social. En el marc del projecte, s'ha desenvolupat un estudi que proposa un model estadístic del fenomen del "parany del conflicte": un període de brots recurrents de violència després d'un esclat inicial de conflicte armat.

Model Dinàmic de Detecció i Alerta Primerenca

IP: Hannes Mueller

FCDO-UK Goverment

2021-2022


Els conflictes armats plantegen importants desafiaments per a la comunitat internacional. Predir l'esclat i l'escalada dels conflictes i avaluar quin és el millor moment i quina ha de ser la naturalesa de la intervenció és fonamental per a reduir les víctimes i els costos econòmics de la violència armada. Per tant, les polítiques per a contenir aquests conflictes han de desenvolupar-se en un marc que integri les previsions d'esdeveniments futurs, obtingudes en un model dinàmic de presa de decisions òptima. Si bé aquests models són eines habituals en la literatura econòmica i s'han aplicat en nombroses àrees com ara les crisis financeres, l'endeutament, les pandèmies o el canvi climàtic, no s'han utilitzat per a estudiar els conflictes. Aquest projecte cobreix aquest buit.


La contribució d'aquest projecte és doble. En primer lloc, desenvoluparem un marc de previsió que sigui capaç de rastrejar tot el cicle del conflicte, des de la previsió de nous esclats, l'escalada del conflicte, la desescalada del conflicte fins a la reaparició de la violència en la fase postconflicte en la qual els països són particularment fràgils. Això ho farem mitjançant un model d'aprenentatge automàtic d'avantguarda que integra prediccions obtingudes mitjançant anàlisis de textos sobre conflictes amb prediccions geoespaciales i temporal de la dinàmica del conflicte. Els riscos estimats estaran disponibles a través de la pàgina web: conflictforecast.org. En segon lloc, crearem un marc teòric per a intervencions òptimes que incorpori el mòdul de previsió i pugui utilitzar-se com a laboratori per a estudiar els costos i beneficis de diferents estratègies i ubicacions d'intervenció, des de la prevenció prèvia al conflicte, fins a la desescalada i l'estabilització posterior al conflicte.


En el marc d'aquest projecte s'ha elaborat el document "Dynamic Early Warning and Action Model"

PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2019-2020

 

Desenvolupament d'indicadors per mesurar el benestar social

IP: Ada Ferrer

LLYC & Fundación BBK

2020


La Fundació BBK, en col·laboració amb LLYC, vol de definir i desenvolupar una sèrie d'indicadors que siguin capaços de mesurar el benestar social. L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'aquests indicadors en base a una revisió de la literatura, tant de benestar com d'indicadors. La investigació feta ha d'incorporar els següents elements: (i) la creació d'indicadors per mesurar el benestar social i els reactius associats a cada indicador, (ii) el desenvolupament de les guies per a la creació d'aquests indicadors, (iii) una explicació i motivació que justifiquin la inclusió de cada un dels indicadors escollits, i (iv) la possibilitat d’incloure algun indicador nou.


Informe Indicadors Macrohumans

Polítiques d’habitatge: opinió pública i evidencia

IP: Jordi Brandts

Observatori Social de ”la Caixa”

2019-2020


El fenomen de les creences infundades sobre temes relacionats amb la salut o l’entorn natural estan molt presents a la societat. Les conseqüències poden ser greus, com per exemple el creure que les vacunes poden causar autisme. El mateix passa amb qüestions i polítiques socio-econòmiques. La comunicació científica té per objectiu reduir l’escletxa de coneixement entre els experts i la ciutadania. La política de control de lloguers té un suport popular amplíssim perquè és intuïtiva i aparentment efectiva per solucionar un problema social important. En canvi hi ha un ampli consens entre els experts econòmics, basat en la recerca empírica, en que el control de lloguers no dona els resultats desitjats i que altres formes d’abordar la disponibilitat d’habitatge assequible són superiors. En aquest projecte estudiarem com comunicar a la ciutadania el coneixement expert sobre les polítiques que no funcionen per augmentar la disponibilitat d’habitatge assequible i sobre alternatives més efectives.


Conèixer l’evidència científica contribueix a desactivar creences infundades molt esteses?

PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2018-2019

 

Revenue Mobilization and State Fragility

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte és una col·laboració entre la Fundació d'Economia Analítica (FEA) i el Prof. Timothy Besley (LSE) com a part d'una iniciativa dirigida pel Fons Monetari Internacional (FMI) sobre "Política macroeconòmica en estats fràgils". El projecte destaca el paper de la capacitat de l'estat com a factor i símptoma d'estabilitat. Proposa la idea que la construcció de la capacitat de l'estat es basa fonamentalment en el compliment voluntari. Per tant, la creació de capacitat ha d'incloure elements que generen legitimitat institucional i mecanismes d'aplicació que no obstaculitzin el compliment voluntari. Aquest projecte produirà un document de recerca que es convertirà en un capítol en un  volum que recull les aportacions a una conferencia.


Universal Rights Group (URG)

IP: Hannes Mueller

2018-2019


Aquest projecte està finançat per Universal Rights Groups (URG) de Ginebra.
L'URG és un think tank independent dedicat exclusivament a analitzar i enfortir la política global de drets humans. El projecte dirigit per Hannes Mueller utilitza una metodologia desenvolupada per al Banc Mundial i el model desenvolupat per Mueller i Rauh (2018, APSR) per obtenir estimacions de referència dels costos de prevenció de violacions de drets humans. La idea és produir una mesura objectiva de la interdependencia entre “falsos positius” (avisos d'esdeveniments que mai van passar) i violacions dels drets humans que es produeixen sense intentar prevenir-los. Els resultats d'aquest projecte es faran servir com a anàlisi de fons a l'informe del Universal Rights Group.


Informe de l’Universal Rights Group: The Prevention Council.
The Business Case for Placing Human Rights at the Heart of the UN’s Prevention Agenda


World Bank

“Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”

IP: Ada Ferrer

2017-2018


La Fundació ha participat en aquest projecte del Banc Mundial dirigit per Ferrer-i-Carbonell, en dues accions. En primer lloc, aconsellant l'equip del Banc Mundial per a Europa i Àsia Central (ECACE) en l’elaboració de l’informe Towards a New Social Contract: Taking on Distributional Tensions in Europe and Central Asia, especialment en el capítol 4 “Do Distributional Tensions Matter for the Social Contract?”. L'informe analitza el contracte social (estat del benestar) que existeix actualment a Europa i té com a objectiu estudiar-ne la seva estabilitat davant les tensions socials actuals. En el capítol 4, l'informe analitza i utilitza mesures subjectives i examina empíricament la bretxa existent entre la desigualtat mesurada objectivament, les percepcions que tenen els individus d'aquesta desigualtat, i la seva relació amb les preferències individuals per a la distribució dels ingressos i recursos. En segon lloc, s’ha produit un document de treball que contribuirà a la literatura examinant empíricament com les persones formen les seves percepcions sobre el nivell actual de desigualtat per després incorporar aquestes percepcions als models existents de demanda de redistribució.


PROJECTES FINALITZATS PERIODE 2012-2017

 

Ajut Fundació BBVA 2016 a Investigadors i Creadors Culturals

“Previsions polítiques utilitzant textos de diaris”.

IP: Hannes Mueller

2016-2017


La idea clau del projecte és utilitzar els canvis en la forma en la qual els periodistes escriuen sobre un país per predir l'esclat de guerres civils i conflictes armats un any abans que es produeixin. Per a això s’ha utilitzat un nou mètode per resumir de forma automàtica el text dels diaris i s’ha aplicat aquesta tècnica a una nova font de notícies, el BBC Monitor, que pot proporcionar-nos més de 3 milions d'articles de diari. Els resultats d'aquest projecte s’han presentat en dos Workshops, el 15 i 16 de maig i el 18 de desembre de 2017 i en breu es presentarà en un document de treball.


Presentació del projecte