PROGRÀMES PROPIS

 

Programa d’economia experimental


Preparació, desenvolupament i gestió d'experiments econòmics de presa de decisió, en col.laboració amb el IAE y la Universitat Autònoma de Barcelona.


Programa de Promoció de la Investigació d’Excel·lència


Programa propi de la Fundació en col·laboració amb l’Institut d’Anàlisi Econòmica per a la realització d'activitats destinades a promoure i facilitar la investigació en economia d'excel·lència, sota la direcció científica de personal investigador de l’IAE.

En el marc d'aquest projecte es dona suport al programa INSIDE (Insights on Immigration and Development, http://www.inside.org.es/),  al cicle de seminaris de Bellaterra (http://pareto.uab.es/page_seminaris.php?tip=1&lg=en),  al programa de Doctorat  IDEA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la contractació de personal investigador postdoc i personal predoc de suport a la recerca i formació.