WORKSHOPS

 

WORKSHOP FOR WOMEN IN POLITICAL ECONOMICS

Falset

25-26 juny, 2018


Aquesta seria la sisena edició del Priorat Workshop en Economia Política organitzat per la Fundació i l’IAE. La característica especial d’aquesta edició és que està exclusivament dirigit a dones: totes les participants són dones acadèmiques professionals del camp de l'Economia Política. De fet, aquest workshop proposa dur a terme un experiment en termes reals per intentar descobrir si les dinàmiques que es generen en un ambient únicament femení són diferents de les quals observem normalment en workshops que en aquest camp estan exageradament dominats pel gènere masculí. Les observacions i reflexions que es produeixin en aquest respecte poden generar modificacions en les interaccions socials en mitjans acadèmics que permeti induir millores en el benestar dels acadèmics en general, tant dones com a homes.


Programa

 

Advances in Prediction for Prevention

Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), Bellaterra

18 desembre, 2017


La violència armada en els conflictes a gran escala ocupa els titulars. Empesa per la crisi dels refugiats, Europa Occidental ha adoptat finalment el problema com una prioritat política. No obstant això, no hi ha receptes donat que sovint els governs reaccionen en gran manera a la violència en lloc de prevenir-la. Aquest workshop reuneix acadèmics que desenvolupen models estadístics i noves fonts de dades per millorar el pronòstic del conflicte. Organitzat per Hannes Mueller en el marc del Projecte de la Fundació BBVA


Programa

Prediction for Prevention of Armed Conflict

Barcelona

15-16 maig, 2017


La violència armada en els conflictes a gran escala ocupa els titulars. Empesa per la crisi dels refugiats, Europa Occidental ha adoptat finalment el problema com una prioritat política. No obstant això, no hi ha receptes clares ja que sovint els governs reaccionen en gran mesura a la violència en lloc de prevenir-la. Aquest workshop reuneix responsables polítics i acadèmics per generar un intercanvi d'idees de manera bidireccional. Organitzat per Hannes Mueller en el marc del Projecte de la Fundació BBVA.


Programa

Priorat Workshop in Theoretical Political Science


Organitzat per l’IAE i la Fundació sota la direcció de la professora Enriqueta Aragonès. L’objectiu d’aquest workshop interdisciplinar és el combinar diferents camps actualment actius de la Ciència Política Teòrica, com ara estratègies pre-electorals, eleccions, formació de coalicions, entre altres.  Per això s’apleguen líders intel·lectuals de diferents àrees en els camps de les Ciències Econòmiques i Polítiques, seleccionant les anàlisis que ara mateix són d’actualitat tant teòrics com empírics o experimentals de cada una de les disciplines.


Aquest workshop porta ja 5 edicions i de tots els papers presentats, 15 d’ells s’han publicat en revistes de primer nivell, i molts altres en series destacades de working papers.

Programa 2016

Programa 2015

Programa 2014

Programa 2013

Programa 2012