PROJECTES EN CURS

 

El cost del conflicte civil en països d'ingressos baixos y mitjans.

IP: Hannes Mueller

Open Philanthropy

2022


El projecte constarà d’una revisió de la literatura així com de recerca nova que ens permetrà produir un marc comú per a la literatura. L'èmfasi es posarà en recopilar les estimacions destacades sobre l’impacte de les guerres civils en termes de (a) els costos per al creixement (b) els costos en termes de vides perdudes (o AVAD generats), així com (c) possibles estimacions de refugiats/desplaçats interns generats pel conflicte.

Aquesta investigació estarà finançada per Open Philanthropy, una corporació d’interès públic sense ànim de lucre dedicada exclusivament a promoure el benestar social. Al final del projecte es lliurarà un informe.

Model Dinàmic de Detecció i Alerta Primerenca

IP: Hannes Mueller

FCDO-UK Goverment

2021-2022


Els conflictes armats plantegen importants desafiaments per a la comunitat internacional. Predir l'esclat i l'escalada dels conflictes i avaluar quin és el millor moment i quina ha de ser la naturalesa de la intervenció és fonamental per a reduir les víctimes i els costos econòmics de la violència armada. Per tant, les polítiques per a contenir aquests conflictes han de desenvolupar-se en un marc que integri les previsions d'esdeveniments futurs, obtingudes en un model dinàmic de presa de decisions òptima. Si bé aquests models són eines habituals en la literatura econòmica i s'han aplicat en nombroses àrees com ara les crisis financeres, l'endeutament, les pandèmies o el canvi climàtic, no s'han utilitzat per a estudiar els conflictes. Aquest projecte cobreix aquest buit.


La contribució d'aquest projecte és doble. En primer lloc, desenvoluparem un marc de previsió que sigui capaç de rastrejar tot el cicle del conflicte, des de la previsió de nous esclats, l'escalada del conflicte, la desescalada del conflicte fins a la reaparició de la violència en la fase postconflicte en la qual els països són particularment fràgils. Això ho farem mitjançant un model d'aprenentatge automàtic d'avantguarda que integra prediccions obtingudes mitjançant anàlisis de textos sobre conflictes amb prediccions geoespaciales i temporal de la dinàmica del conflicte. Els riscos estimats estaran disponibles a través de la pàgina web: conflictforecast.org. En segon lloc, crearem un marc teòric per a intervencions òptimes que incorpori el mòdul de previsió i pugui utilitzar-se com a laboratori per a estudiar els costos i beneficis de diferents estratègies i ubicacions d'intervenció, des de la prevenció prèvia al conflicte, fins a la desescalada i l'estabilització posterior al conflicte.

AXA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

2021-2023


Ursulla Mello ha estat guardonada amb una beca postdoctoral AXA per a un periode de dos anys, per tal de donar suport al seu projecte "Polítiques públiques per fer front a la desigualtat" a la Fundació d’Economia Analítica i l’IAE-CSIC. Durante la beca se estudiarà com la política governamental pot reduir la desigualtat en l'accés a l'educació superior. La beca AXA és un esquema de finançament que té com a objectiu donar suport a joves investigadors prometedors en un tema prioritari en línia amb AXA i la Societat. Aquest suport ha de ser transformador per a la investigadora i l’avenç del seu camp de recerca


https://www.axa-research.org/

Agregació i adquisició d’informació als mercats: aspectes positius i normatius

PI: Jordi Brandts i Xavier Vives

IESE

2021-2023


IESE i la Fundació d’Economia Analítica han signat un conveni de col.laboració per al desenvolupament de treballs de recerca sobre aspectes positius i normatius de l'agregació i adquisició d'informació en mercats. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar els incentius dels agents econòmics per adquirir informació quan posteriorment han de competir i operar al mercat, analitzar les estratègies d’adquisició i negociació d’informació i l’impacte del benestar en tots els participants del mercat l’anàlisi del qual servirà per prescriure mesures polítiques. El projecte pretén contrastar les prediccions dels models teòrics amb evidències experimentals en escenaris simplificats. En particular, tindria com a objectiu validar al laboratori la taxonomia derivada del comportament obtinguda en l'anàlisi teòrica. Els resultats de la recerca serviran de base per a la publicació d’articles sobre aquesta materia.

Desenvolupament d'indicadors de risc econòmic, polític i sobre la política econòmica, amb una perspectiva global, a partir d'anàlisi textual, mitjançant l'ús de tècniques de "machine learning"

IP: Hannes Mueller

Banco de España

2020-2023


Els riscos polítics són un problema clau per als països en desenvolupament i recentment també han afectat els països d'Europa indirectament a través de la migració forçada i directament a través de desafiaments polítics en el seu ordre polític. Això ha desencadenat diverses iniciatives en la comunitat internacional de donants que apunten a reduir la fragilitat dels estats. La crisi de Covid-19 està destinada a reforçar aquests problemes a mitjà termini. En les ciències socials, la recerca sobre la fragilitat ha rebut molta atenció durant molt de temps i, més recentment, el tema també ha estat abordat per investigadors externs a les ciències socials i, específicament, en l'aprenentatge automàtic


Aquest projecte té tres objectius:


1.- Usar les eines desenvolupades per Mueller i Rauh (2018, 2019) basades en el text de milions d'articles de periòdics que s'actualitzen constantment per a generar previsions mensuals sobre risc polític per al Banc d'Espanya així com per altres actors públics i investigadors interessats.

2.- Adaptar aquest indicador a les necessitats del Banc d'Espanya per a desenvolupar i proporcionar previsions addicionals de riscos polítics i econòmics.

3.- Avaluar la capacitat d'aquesta eina per a generar prediccions eficaces en temps real (fora de mostra).


En relació a aquest projecte s'ha creat la  pàgina web https://conflictforecast.org/, amb l'objectiu d'ajudar als esforços preventius i fer que el mètode sigui accessible per a un públic més ampli a través d'eines de visualització de dades d'avantguarda, així com posar els pronòstics a la disposició de professionals i equips de recerca de tot el món. Així mateix s’ha presentat el document de treball “Conflict, social unrest and policy uncertainty measures are useful for macroeconomic forecasting” on generem mesures mensuals de “inestabilitat institucional” per a Brasil, Colombià i Mèxic i les utilitzem per predir el PIB trimestral utilitzant els mètodes estàndards de macroeconomia. Els resultats indiquen clarament que la mesura d’inestabilitat institucional utilitzada és molt útil per fer prediccions.